วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566
         ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 256๖ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาภายในคณะร่วมงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา

Continue reading

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ โอรส รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และอาจารย์ ดร.ยุทธนา วรวุธ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากร และนักศึกษาภายในคณะ ร่วมพิธีถวายพระพร และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8 ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  

 

Continue reading

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC 2023) Thaifex 2023

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC 2023) Thaifex 2023
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายปฐมพร มีป้อม และนายวิศรุต ประดับสุข ตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงินในรายการ Main Course Plant Base Challenge ในการแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC 2023) Thaifex 2023 ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2566 โดยมี อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

Continue reading

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดนครปฐม ฟรี รีบสมัครกันน๊าาา รับ 50 ท่าน เท่านั้นจ้าา

📣… เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดนครปฐม ฟรี รีบสมัครกันน๊าาา รับ 50 ท่าน เท่านั้นจ้าา📌

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย ครั้งที่ 2 (MODERN THAI CUISINE)

🍲…ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย ครั้งที่ 2 (MODERN THAI CUISINE)
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566
👉🏼สมัครได้ที่ https://forms.gle/dMW1W7mJJBShKdoQ6

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ”

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ”
          ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นำโดย ดร.กิติยา สุเหม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะฯ จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ในหัวข้อ นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณพื้นฐานและบทบาทหน้าที่ของนักวิจัย ณ ห้อง 26803 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading