เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
***(สมัครออนไลน์)
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

รอน้องๆมาเรียนด้วยกันอยู่น้า

รอน้องๆมาเรียนด้วยกันอยู่น้า
สนใจสอบถามได้เลยที่เพจด้านล่าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
หรือสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/sci.rmutr

*ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)

**ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)
***หากไม่สงค์จะอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2564 สามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ (Inbox)
ผู้สนใจอบรม สามารถกรอกใบสมัครได้เลยค่ะ
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/mWLbbNFEpN8k9WCu8
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/wN3EUcFo57F5K37M6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 4 (WALK IN 4)
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
086-3466615
หรือสอบถามได้ที่

https://www.facebook.com/sci.rmutr

ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการการเปิดหลักสูตรใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการการเปิดหลักสูตรใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ประจำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานวิชาการและงานทะเบียน (หลักสูตร) ประชุมย่อยเพื่อหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมทั้งหารือกระบวนการการเปิดหลักสูตรใหม่และกระบวนการดำเนินการต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวัดสมุทรสงคราม
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาการจ้างงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 20 อัตรา และจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมลงปฏิบัติงานจริง เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น

Continue reading

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” (ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม)

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” (ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม)
💛ในวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 💛
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าโครงการ และ ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ได้ดำเนินการให้ผู้ถูกจ้างงานจำนวน 20 อัตรา เซ็นสัญญาโครงการฯ รวมทั้งได้มีการลงพื้นที่เพื่อพูดคุยและหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อต่อยอด แก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

 

 

กิจกรรมการปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศการจ้างงาน 20 อัตรา ภายใต้โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)โดยมี ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจงหัวหน้าโครงการ และ ดร.กิติยา สุเหม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกการจ้างงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” เพื่อลดปัญหาความยากจนระดับตำบล นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการจ้างงาน เพิ่มทักษะ ให้ความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
จัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจ (ตำบลหนองตาแต้ม)

เซ็นสัญญาการจ้างงานโครงการ ฯ และจัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานการดำเนินงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (ตำบลหนองตาแต้ม)
วันพฤหัสบดี ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการเซ็นสัญญาการจ้างงานภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ จำนวน 20 อัตรา และจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ พร้อมลงปฏิบัติงานจริง เพื่อทราบถึงปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น

Continue reading