เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท สอบสัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563  เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 8 ห้อง 26809 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563
ตอนค่ายวิทย์จิตอาสา
ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง และสะพานรักษ์แสม ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
#จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สร้างสร้างกิจกรรมสำหรับนักเรียนให้เรียนรู้นอกห้องเรียนโดยทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยากรรับเชิญจากกลุ่ม ปตท.เคมิคอล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาแพทย์ศิริราช
และวิทยากรจากเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ค่ายวิทย์จิตอาสาสำหรับนักเรียนรอบนี้ นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เชิงเคมี ชีววิทยา และฝึกทักษะทางด้านวิศวกรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
ได้รับเกียรติเปิดโครงการโดยดร.ฟ้าใส สามารถ รองอธิการบดี ปิดโครงการโดยอาจารย์วิลาวัณย์ นวลศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หัวหน้าโครงการ)

Continue reading

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 และนำเสนอผลงาน ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดกลิ่น

วันที่ 17 พฤษจิกายน 2563 🎉
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 และนำเสนอผลงาน ปุ๋ยหมักอินทรีย์ลดกลิ่น ต.ไร่ขิง ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ 😄

 

 

Continue reading

เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ 086-346-6615
1. กรอกใบสมัครสมัครอบรม https://forms.gle/WcjKJVUGAAM4Scmr9
2. แจ้งชำระเงิน https://forms.gle/vZ4MFEHbhmxDYqzx8
3. ตรวจสอบรายชื่อ https://docs.google.com/…/1ZI5JWMphxNxHGjvnevPq…/edit…

จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

🎉วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณะ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบุคคลภายนอก, บริษัท Tim Hortons และร้านอาหาร ณ ห้อง 26909 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์
#มทร.รัตนโกสินทร์ #ผู้สัมผัสอาหาร

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ 1 อัตรา

📌ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว)
วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ห้องสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชั้น 8 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-441-6000 ต่อ 2630
  

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

🎉 วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัท BSA จำกัด : 7-11, Amazon, ฮั่วเซงฮง จำนวน 2 รุ่น ณ ไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 🥗🍣🥬🥘🍍🍉
#สุขาภิบาลอาหาร #มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบหมายให้ ผศ. ดร. กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับบริษัทบิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแลนซ์ จำกัด จำนวน 2 รุ่น จัดโดยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

🧑‍🔬🔬🥳เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาา🥳🔬🧑‍🔬
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
☎️สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่☎️
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๒-๔๔๑-๖๐๐๐ ต่อ ๒๖๓๐