เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบที่ 5 ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📢 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ( รอบที่ 5 )
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน
https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 4) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 4) เพิ่มเติม
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 28 มดราคม 2565เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัย โทร. 02-441-6000 ต่อ 2630 ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

✌🏻✌🏻 เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียน
https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 💐😊

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์ด้านการเรียนการสอน : การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพิมรักษ์ บุญกล่ำ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นางสาวนลินพร เอี่ยมสุนทร เจ้าพนักงานธุรการ กองกลาง ให้ความรู้เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ในการเขียนหนังสือราชการและการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   

 

Continue reading

เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)

✌🏻✌🏻 เส้นทางการศึกษา… สู่อาชีพที่ใช่
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 4)
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียน
https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 4) ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565
ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณาแผนงานในด้านต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงานของปี 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งนี้มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ (Zoom meeting)

Continue reading

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 🧑‍🔬🧬🧪🌡️🔬

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 3) เพิ่มเติม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 3) เพิ่มเติม
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัย โทร. 02-441-6000 ต่อ 2630 ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.