ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2561  New!!! (เพิ่มเติม…)

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เพิ่มเติม…)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (TCAS รอบ 2 และรอบรับตรง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(เพิ่มเติม…)