เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

📍 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📍 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
📝รับผู้จบการศึกษา สายวิทย์-คณิต ศิลป์คำนวณสายและสายอาชีวศึกษา
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

📌ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์
📢ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง🧑‍🔬🔬
สอบถามรายละเอียดได้ที่
FB: Science-tech Rmutr
📞: 02-4416000 ต่อ 2630

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

📢ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง🧑‍🔬🔬
📌สอบถามรายละเอียดได้ที่
FB: Science-tech Rmutr
📞: 02-4416000 ต่อ 2630

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร) ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

🎉🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและประกอบอาหาร)
ได้รับทุนวิจัยจาก โครงการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ชื่อโครงการ “พริกแกงไทยยอดนิยมลดพลังงานอัดก้อนอบแห้งพร้อมปรุง”

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวหน้าทั้ง 3 สาขาวิชา เป็นตัวแทนรับมอบทุนให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ซึ่งจะได้โอนเงินให้แก่นักศึกษาต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 9 (26909) อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ในช่วง COVID-19

🖥️🖋️📚ปรับโหมดการเรียนสู่โลกออนไลน์ เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ในช่วง COVID-19🧪🧑‍🔬🔬

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)

ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2564)
โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับผลการประเมินคะแนนเฉลี่ย 4.02 ระดับคุณภาพดีในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมิน คณาจารย์ทุกท่านรวมทั้งนักศึกษาทุกคน ที่ช่วยสะท้อนการดำเนินงานและให้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไป 🙏🏼😊

โลกเปลี่ยนอาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 #เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ โลกออนไลน์คือคำตอบ “ปฏิบัติการสอนออนไลน์”

โลกเปลี่ยน❗❗อาจารย์พัฒนา เพื่อนักศึกษา ในสถานการณ์ COVID-19 #เพราะการศึกษาหยุดไม่ได้ โลกออนไลน์คือคำตอบ “ปฏิบัติการสอนออนไลน์”🧑‍🔬
📌สถานการณ์ดีขึ้นแล้วจะกลับมาพบกันอีกครั้ง ☺️

Continue reading

เปิดตัวน้องใหม่ ห้องปฎิบัติการจำลองบริหารงานและการให้บริการด้านความงาม

📢เปิดตัวน้องใหม่
ห้องปฎิบัติการจำลองบริหารงานและการให้บริการด้านความงาม💃🛍️🔬
📌📌📌แค่เห็นบรรยากาศห้องก็น่าเรียนแล้วคร้าาาาา

Continue reading

คิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารกันไหมคะ

คิดถึงบรรยากาศการเรียนการสอนของสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหารกันไหมคะ☺️
“ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์” 💜🧑‍🔬

Continue reading