การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8

การประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มทร.รัตนโกสินทร์
ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร (Move Up = ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ : วินัยสร้างง่ายในสถาบันกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

Continue reading

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์  วันที่ 30 กค 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล นำนักศึกษาชั้นปี 2 เข้าศึกษา ดูงานวิธีการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง เพื่อร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญาหาการลดกลิ่นเหม็นจากการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณอานุพัทธ์ สุดปฐม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความรู้และสาธิตการทดลอง ณ ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.

ศึกษาดูงานวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด.  วันที่ 29 กค 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ และ ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล นำนักศึกษาชั้นปี 2 เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวิธีการผลิตและขยายสารเร่ง พด. โดยได้รับเกียรติจาก คุณธราธิป บุญบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้และนำนักศึกษาลงมือปฏิบัติ ณ สถานีพัฒนาที่ดิน เขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม

Continue reading

รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 4 ปี

รอบสุดท้าย ท้ายสุด โควตารับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เรียนฟรีตลอดระยะเวลา 4 ปี
คุณสมบัติ
1) ไม่มี ภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2) มีวุฒิการศึกษามัธยมปลาย (ทั้งสายวิทย์-ทั้งสายศิลป์)
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☎️086-346-6615

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

🏢🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
😄เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์-คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.) 🥘🥗🍰
👨‍🎓สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) 🍀🎍☀️
👨‍🎓สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.) 💅
🎉รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง!
☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We ❤️ RMUTR”
“We ❤️ Science-tech”

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำอาหารว่างเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
 

Continue reading

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรุงเทพมหานคร

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (7-11, อเมซอน, ฮั่วเซ่งฮง) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 ท่าน ณ ห้องประชุมนนทรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา