เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓🧑‍🎓คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
👩‍🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564🧑‍🎓
***(สมัครออนไลน์)
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
👩‍🍳สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
👩‍🔬สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
🧑‍🔬สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
👉สอบถามเพิ่มเติมได้ที่👈
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
086-745-4387 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉Website: https://sci.rmutr.ac.th หรือ
👇สแกนผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ 👇
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์

U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์

”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
ผศ.ดร.กชศร หัสโรค์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้รับจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงพื้นที่ ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนใน ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนต่อไป

Continue reading

”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564
อาจารย์ ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าสาขาวิชาแปรรูปและการประกอบอาหาร พร้อมทั้งอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้รับจ้างในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกันลงพื้นที่ ส่งมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนใน ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ชุมชนต่อไป

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6) เพิ่มเติม

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6) เพิ่มเติม
นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป😄 (พร้อมส่งเอกสาร)
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 086-3466615
หรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/sci.rmutr

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการเห็นชอบเป็น “หน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 🎯😀

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการเห็นชอบเป็น “หน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 🎯😀

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป😄 (พร้อมส่งเอกสาร)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 086-3466615
หรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/sci.rmutr

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
***(สมัครออนไลน์)
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”

“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย ร่วมกับโรงพยาบาลนครธน
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗