เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓🧑‍🎓คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน
👩‍🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564🧑‍🎓
***(สมัครออนไลน์)
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
👩‍🍳สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
👩‍🔬สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
🧑‍🔬สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
👉สอบถามเพิ่มเติมได้ที่👈
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
086-745-4387 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉Website: https://sci.rmutr.ac.th หรือ
👇สแกนผ่าน QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ 👇
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)

🎉ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6)นักศึกษาที่มีรายชื่อดังประกาศ เข้ารายงานตัวได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 11พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป😄 (พร้อมส่งเอกสาร)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โทร 086-3466615
หรือสอบถามได้ที่ https://www.facebook.com/sci.rmutr

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
***(สมัครออนไลน์)
เปิดรับนักเรียนที่สนใจและรักทางด้านวิทยาศาสตร์ สายวิทย์ – คณิต และสายศิลป์-คำนวณ และสายอื่นๆ มีสาขาให้เลือก 3 สาขาวิชาคือ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร (วท.บ.)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม (วท.บ.)
รับจำนวนสาขาวิชาละ 30 ที่นั่ง! (จำนวนจำกัด)
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-441-6000 ต่อ 2630 สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
081-770-7503 อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะ
“We RMUTR”
“We Science-tech”

“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”

“การประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย”
วันจันทร์ ที่ 5 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สมพร สุขขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกัน ด้านหลักสูตรระยะสั้น caregiver การฝึกงานนักศึกษา การวิจัยด้านอาหารผู้สูงวัย ร่วมกับโรงพยาบาลนครธน
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๗

เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตารับตรงพิเศษ ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

👏👏👏สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
👉👉👉เปิดรับสมัครนักศึกษารอบโควตารับตรงพิเศษ ปีการศึกษา 2564
👉👉👉สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป https://forms.gle/HYVqPsvowa7oCdab6

Continue reading

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔
ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคลฃ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”

“การประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์”
วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือกันในอนาคตเกี่ยวกับแนวทางการทำเกษตรดิจิทัลและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับ บริษัท ฟาร์มดีเอเชีย
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

Continue reading

“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก”

“กลุ่มเกษตรตำบลวัดสำโรง เตรียมผลิตปุ๋ยหมัก ไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก”
วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564
ขอขอบคุณ อาจารย์ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มทร.รัตนโกสินทร์ ที่เป็นวิทยากรแนะนำในการผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และขอขอบคุณ คุณสายพิณ เกิดจันทร์ตรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งชาวบ้านที่มาร่วมในกิจกรรมเตรียมผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้ในการเตรียมแปลงผักสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำพริก ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงกระบวนการและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของชุมชน ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)”
โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ตำบลวัดสำโรง อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

Continue reading

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่นการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) ณ ตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนายกระดับสินค้าท้องถิ่น การสร้างแบรนด์สินค้าใหม่ในท้องถิ่นสู่แบรนด์ระดับพรีเมียม(โดยใช้ทรัพยากรทางการเกษตรมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดบริโภค) โดยจัดขึ้นตามที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สินค้าในตำบล แนวทางการสร้างแบรนด์สินค้าสู่ตลาดบริโภค โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของผลผลิตทางการเกษตรของตำบลมหาสวัสดิ์ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและมีตลาดชุมชนบ้านศาลาดิน จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมสร้างอาชีพจากผลผลิตทางการเกษตรให้กับชุมชน อาทิ การทำไซรัปกล้วยน้ำว้า แยมกล้วยสับปะรด และกล้วยตากช็อกโกแลต ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเป็นอย่างดี โดยมี ดร.กิติยา สุเหม ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร และ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Continue reading