เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พื้นที่ศาลายา  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26909) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดาวน์โหลดกำหนดการ คลิกที่นี่

 

 

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา

📌📌ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่ง อาจารย์สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พื้นที่ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เว้นวันหยุดราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-441-6000 ต่อ 2630 ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ทางอีเมล์ sci.rmutr@gmail.com

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

💐คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ที่ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ชื่อโครงการ “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ยาสีฟันสมุนไพร”

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

💐คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) พื้นที่ดำเนินการ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์ “น้ำพริกสมุนไพรมังสวิรัติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🚒🚨🔥 บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้อง 26609 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม       

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม

          ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการบรรยายให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาสุขาภิบาลและระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศลักษณ์ สายทวี ประธานกรรมการบริหารห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซี เทคโนโลยี ณ ห้อง 26804 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก
         ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 รายวิชาการแต่งหน้าและออกแบบทรงผม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ นำโดย คุณวธันย์ สวัสดิชัยนันทา คุณศิริดา สาระศรี และคุณชัยมงคล ทองก้านเหลือง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแต่งหน้าและการออกแบบทรงผม ณ ห้องปฏิบัติการจำลองการบริหารงานและการใช้บริการด้านความงาม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”
          คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว สุชาดา ชนะศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองเเดง) ชนิดกีฬากรีฑา ประเภทสัตตกรีฑา ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป