เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

⏱ ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
“ลับสมอง ประลองปัญญา ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์”
RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป 💜

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Continue reading

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์
          ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประไพรัตน์ จันฤาชัย อาจารย์ ดร.ปรียานุช ดวงละออ และอาจารย์ ดร.ช่อทิย์ ศิวพรอนันต์ อาจารย์ช่วยราชการจากคณะศิลปศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เพิ่มความสามารถและสมรรถนะการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

RMUTR Open House 2023 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น เป็นต้นไป
แล้วมากันเยอะๆ น๊าาาาาา 💜

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

🎉🎉 ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 🧬🧪
ค่ายวิทย์จิตอาสา วันที่ 11-12 ธันวาคม 2565 ณ อัญมณีรีสอร์ท จ.ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

Continue reading

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 ……….

📌พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 🧪..🌡..🔬..🧬..🧫..🧑‍🔬
แนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน พร้อมกับกิจกรรม และของรางวัลให้น้องๆ ได้สนุกกัน
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 0️⃣8️⃣.3️⃣0️⃣น.เป็นต้นไป
ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
น้องๆ นักเรียน ครูแนะแนว หรือผู้ที่สนใจเข้างานได้เลย ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วมากันเยอะๆน๊าา… 🥰

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์
ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อุทัย คำรักษา อาจารย์ ดร.ปรียานุช ดวงละออ อาจารย์ช่วยราชการจากคณะศิลปศาสตร์และนายวรุต คำใจคง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาเพื่อให้ความรู้เพิ่มความสามารถและสมรรถนะการทำงานในยุคปัจจุบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในคณะ ฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 (26907) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue reading

ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการลูกข่าย ในงานประชุมเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการปี 2565 (ครั้งที่ 3) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรสวรรค์ อมรศักดิ์ชัย และนางสาวณัฐพร จันทร์ดี เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

Continue reading