โครงการทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดทำบุญภายในคณะ ในวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.