ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ รอบรับตรง และ ทปอ.2 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร