ด่วน!!!!! ประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

ด่วน!!!!!  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอประกาศยกเลิก โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 วันที่ 27-28 เมษายน 2562 

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะดำเนินการโอนเงินคืน ผู้สมัครทุกท่าน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 0 2441  6000 ต่อ 2630