ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบ TCAS รอบที่ 3 ของสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

     

    เอกสารใช้วันรายงานตัว