ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562

NEW!!!! คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 (2 วัน 1 คืน ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท จังหวัด ระยอง)

ค่าสมัคร 2,500 บาท/คน ไปยังบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 459-0-59159-6

หลังจากโอนเงินแล้วแจ้งหลักฐานการโอนเงินมายัง Line: 0817707503
รถบัสมหาวิทยาลัยสำหรับการเดินทาง