พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562                                          ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี