โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันพุธ ที่ 10 ก.ค. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี