กิจกรรมออกบูธจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ

ภาพความประทับใจ การออกบูธครั้งแรกในการจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ณ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันพุธ 18 กันยายน 2562 “ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาให้กำลังใจนักศึกษาทีมไข่เค็มด้วยค่ะ”