“โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา นำพาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน และศูนย์ฝึกอบรม (ราชมงคลหัวหินเพลส) นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมค้นหาตัวเองและพบกับอาชีพในฝันมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว การโรงแรม เชฟ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวฝึกภาวะความป็นผู้นำอีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัว ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน