ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการได้
ค่าสมัคร
💰หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 800฿
💰หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 500฿

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-948-3195 อาจารย์ส้ม