อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

ได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรม (ใบประกาศมีอายุ 3 ปี และสามารถใช้ได้ทั่วประเทศ)

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.อาภาพร (ส้ม) โทรศัพท์ 081-948-3195 Line id: th.somjeed

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร (อบรม 3 ชั่วโมง)

วันที่อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-12.30 น.

เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. ณ ห้อง 26908 ชั้น 9

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ค่าสมัคร 500 บาท/ท่าน (มีอาหารว่าง 1 มื้อ)

**หากผู้สมัครไม่ครบที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม (หากไม่ประสงค์จะอบรมในรอบถัดไป จะโอนเงินคืนให้เต็มจำนวน)

คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อกรอกใบสมัคร

 

 

 

 

 

หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ (อบรม 6 ชั่วโมง)

วันที่อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563  เวลา 9.00-17.00 น.

เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.

เริ่มลงทะเบียน 8.30 น. ณ ห้อง 26908 ชั้น 9

สถานที่อบรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

ค่าสมัคร 1,000 บาท/ท่าน (มีอาหารกลางวัน และอาหารว่าง 2 มื้อ)

**หากผู้สมัครไม่ครบที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรม (หากไม่ประสงค์จะอบรมในรอบถัดไป จะโอนเงินคืนให้เต็มจำนวน)