ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2561

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดการรับสมัคร คลิ๊ก!!