ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินงบประมาณรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาตรี ครั้ง 1/2561 คลิ๊ก!!!