ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบ 2 (ทปอ.2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ระบบ tcas รอบ 2 (ทปอ.2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คลิ๊ก!!!

กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ คลิ๊ก!!!