ร่วมรณรงค์ให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมรณรงค์ให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย