คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563 (รอบ walk – in)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มิถุนายน 2563 (รอบ walk – in)