พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 14.30 น. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการจัดงานพิธีไหว้ครูสาขา นำโดย นางสาวปวีณา ไตรพิษ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนักศึกษาสาขาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธี