โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา นำโดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ) ได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง A417 ชั้น 4 และ ห้อง A510 ชั้น 5 อาคารสิรินธร

เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสริมสร้างความสัมพันธ์ แรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วันดี ณ สงขลา ผู้บริหารโรงเรียนสอนทำอาหารครัววันดี และ ดร.กฤษฎา โสภา กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “จุดประกายฝันในวิชาชีพ” ทั้ งนี้ทางคณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการะคุณ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจำนวน 8 ทุน