โครงการ ๙ต่อ Before After

                   โครงการ ๙ต่อ Before After

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก คุณจรงค์ศักดิ์ รองเดช (พี่สตังค์ พิธีกรรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง) ผู้ก่อตั้งโครงการ๙ต่อ Before After บรรยายถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ๙ต่อ Before After ที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นต้นแบบในการสร้างคุณประโยชน์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในชีวิตจริงผ่านรูปแบบงานกิจกรรมจิตอาสาบริสุทธิ์

ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นจำนวนมาก ในการที่จะร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

โครงการฯ จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สิ้นเดือน ของทุกๆ เดือน และเปิดรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 

สนใจสามารถติดต่อได้ที่ FACEBOOK : ๙ต่อ Before After  https://www.facebook.com/9torproject/