ประกาศรับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 2/2561

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รายละเอียด    คลิ๊ก