รับสมัครเรียนหลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สมัครเรียนกอล์ฟ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดหลักสูตรกีฬากอล์ฟ ระยะสั้น 3 หลักสูตร คือ

1. กอล์ฟระดับที่ 1 (15 ชั่วโมง) : ทฤษฎี 2 ชั่วโมง, ปฏิบัติ 13 ชั่วโมง

 1.      เนื้อหาวิชา
  1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ (ทฤษฎี)
  2. กฎ กติกา มารยาท ในการเล่นกอล์ฟ (ทฤษฎี)
  3. การพัตต์ (ปฏิบัติ)
  4. การเล่นลูกสั้น (ปฏิบัติ)
  5. การตีด้วยเหล็ก (ปฏิบัติ ณ สนามไดร์ฟกอล์ฟ

  2. กอล์ฟระดับที่ 2 (15 ชั่วโมง)

 1.   เนื้อหาวิชา
  1. การไดร์ฟ
  2. การระเบิดทราย
  3. การพัตต์
  4. การดูทิศทางและไลน์หญ้า
  5. การออกรอบและกฎกติกาในการออกรอบ
 2.  
  3. กอล์ฟระดับที่ 3 (15 ชั่วโมง)

  1. เนื้อหาวิชา  ฝึกปฏิบัติการออกรอบในสนามจริง

ค่าเรียนทุกหลักสูตร                                             

     เรียน 1 คน      = 7,500 บาท/คน

     เรียน 2-4 คน    = 6,000 บาท/คน

     เรียน 5 คนขึ้นไป  = 5,000 บาท/คน

วัน เวลา และสถานที่ในการเรียน                       

     วันจันทร์ – ศุกร์     เวลา 9.00 น. – 20.00 น.

     หรือวันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

     สถานที่เรียน : อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มทร. รัตนโกสินทร์ และสนามกอล์ฟราชนาวี ศาลายา

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 062-6068102  

 อีเมล : sci.rmutr@gmail.com