อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนากลยุทธ์องค์กรและการบริหารงานแนวใหม่ โดยจัดอบรมวันที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62 โดยสแกน QR code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/viewform?edit_requested=true

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 081-7707503