ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนกอล์ฟระดับที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนกอล์ฟระดับที่ 1 จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!!

หมายเหตุ : ผู้เรียนต้องจ่ายเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาท และจะไapply golf 1ด้รับเงินคืนเมื่อเข้าเรียนครบอย่างน้อย 80% ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด***