ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)

ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2561

คลิ๊ก!!!