ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 (2 วัน 1 คืน พักที่รัตนโกสินทร์เพลส มทร.รัตนโกสินทร์)

ค่าสมัคร 1,500 บาท/คน (มาในนามนักเรียนหรือในนามโรงเรียนเป็นหมู่คณะได้)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ธันวาคม 2561 โทร. 081-7707503 หรือสแกน QR Code ด้านล่าง