อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!! 

เหมาะสำหรับ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน หนักงานบริษัท และบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนากลยุทธ์องค์กรและการบริหารงานแนวใหม่ โดยจัดอบรมวันที่ 21 ก.ย. 61 เวลา 09.00 – 16.30 น . ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 62 โดยสแกน QR code ด้านล่างเพื่อลงทะเบียน หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/viewform?edit_requested=true

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***