ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

สถานที่ฝึกอบรม

–  ภาคกลาง (รุ่นที่ 1-3)

ห้องประชุม ๑ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน) ชั้น ๒ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ๐๘๑-๗๗๐-๗๕๐๓, ๐๙๘-๒๘๕-๕๗๕๒, ๐๘๑-๒๕๔-๒๔๑๒

–  ภาคใต้ (รุ่นที่ 1-2)           

หอประชุมใหญ่ (ข้างโรงอาหาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เลขที่ 21 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 ติดต่อ 085-080-8514, 081-370-3373

– ภาคเหนือ (รุ่นที่ 1-3)

หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 ติดต่อ 053-885-706 , 053-885-758, 053-885-712      

–  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รุ่นที่ 1)  

ห้องประชุมดอกปีบ อาคาร ๓ ชั้น ๒ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 ติดต่อ 083-035-2535

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคเหนือรุ่น 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคเหนือรุ่น 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคกลางรุ่น 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคกลางรุ่น 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคกลางรุ่น 3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่น 1
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม ภาคใต้รุ่น 1