Author's posts

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความส …

Continue reading

Continue reading

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป ในวันอังค …

Continue reading

Continue reading

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณะ

รับการประเมินตนเอง (Self Assessment Report-SAR) ระดับคณ …

Continue reading

Continue reading

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RM …

Continue reading

Continue reading

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ มทร.รัตนโกสินทร์ “สร้างสรรค์อย่างยั่งยืน” (creative Industries Conference & Exhibition CICE2020 : Thinking towards Sustainabilit)

โครงการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) วุฒิปริญญาโทขึ้นไป จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบปร …

Continue reading

Continue reading

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Championship 2020”

พิธีเปิดการแข่งขัน “RMUTR Freshy E-Sports Champio …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ …

Continue reading

Continue reading