Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิท …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิท …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันท …

Continue reading

เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

เปิดให้บริการแล้วคร้าาาาา ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์และอังคาร ที่ 26-27 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์แ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพฤหัสบ …

Continue reading

Continue reading

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องสู่ผู้บริการด้วยมือ

โครงการฝึกปฏิบัติการนวดหน้าด้วยนวัตกรรมใหม่ จากเครื่องส …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้บริ …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ 9 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ …

Continue reading

Continue reading