มิถุนายน 2021 archive

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา เข้าร่วมโครงกา …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์

U2T “เดินหน้า สู้ภัยโควิด” ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี …

Continue reading

”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขั …

Continue reading

Continue reading

”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณรงค์ “ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน”

”U2T Covid Week” ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ร่วมรณ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบโควตารับตรงพิเศษ รอบที่ 6 (WALK IN 6) เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปร …

Continue reading

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการเห็นชอบเป็น “หน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 🎯😀

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อ …

Continue reading