Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับ AEON Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิท …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563 1. กรอกแบบ …

Continue reading

จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ท …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading