ขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

👏ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564📚
ขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโดยสแกน QR Code ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลและสอบถามรายละเอียดต่างๆ
สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร🫐🫕
อาจารย์พิมลนาฏ วิธุรัติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม🍃
ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม🤹🏼‍♂️
อาจารย์วิมล ยันตะ

☎️แนะนำพี่ๆ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☎️แนะนำพี่ๆ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ปรากฎ หรือชั้น 8 ห้อง 26809 ค่ะ🙏🏼😁

 

 

Continue reading

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นประจำปี 2563-2564 “โครงการ การพัฒนาและปรับปรุงปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง” ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ ต.ไร่ขิง และกรมพัฒนาที่ดิน จ.นครปฐม โดยมี ดร.จารุพัฒน์ กาญจนรงค์ (หัวหน้าทีม) ร่วมด้วย ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล และ ดร.อาภาพร รุจิระเศรษฐ เป็นอาจารย์ผู้ควมคุมทีม 😊🎉

 

  Continue reading

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1

   

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2

    

 

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 3

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 3

 

 

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 4

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 4

 

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ จำนวน 2 อัตรา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ องค์การบริการส่วนตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามวันเวลาที่กำหนด สนใจสอบถามได้ที่
Call : 02 441 6000 ต่อ 2630 (ในเวลาราชการเท่านั้น)
E-mail : SCI.rmutr@gmail.com