Author's posts

ประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.พรสวรรค์ อมรศักดิ์ …

Continue reading

ประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 คณบดีและอาจารย์ประจำศูน …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสิ …

Continue reading

Continue reading

“โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร …

Continue reading

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณบดี คณาจารย์ร่วมทั้ง …

Continue reading

Continue reading

รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา

🔊ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา 🏢ด้วยค …

Continue reading

รับโอนข้าราชการจำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับโอนข้า …

Continue reading

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยา …

Continue reading

Continue reading