Author's posts

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับพนักงานร้าน Max Valu รวมถึงร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า

จัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2563 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (งานวิชาการและวิจัย) (ลูกจ้างชั่วคราว)วุฒิปริญญาตรี จำนวณ ๑ อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 7 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวงบปร …

Continue reading

Continue reading

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

พิธีบวงสรวง อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิทยบริการเฉลิมพระเ …

Continue reading

Continue reading

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยา …

Continue reading

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเท …

Continue reading

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับ AEON Thailand จำกัด (Max Value) จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาขาวิท …

Continue reading

Continue reading

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูก …

Continue reading

Continue reading

โครงการไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Continue reading

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยาย …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช …

Continue reading