Author's posts

เปิดรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม ปีการศึกษา 2563

🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิน …

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ TCAS 2 การรับแบบโควตา (คุณวุฒิ ม.6) และรอบรับตรง (คุณวุฒิ ปวช./ปวส.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตร …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาการของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.รัตนโกสินทร์ (ม.ค. 2562- มี.ค. 2563) จำนวน 15 ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีผลงานทางวิชาก …

Continue reading

ขอแสดงความยินดี อาจารย์ที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนงานวิจัย ปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ที …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการป …

Continue reading

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เลื่อนกำหนดวันสอบในการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมห …

Continue reading

สารจากนายกสภาฯ วันมหาสงกรานต์ 2563

วันมหาสงกรานต์ปีนี้ ปีชวดแรม 6 ค่ำเดือน5ตรงกับ13เม.ย.63 …

Continue reading

สารจากอธิการบดี วันมหาสงกรานต์ 2563

เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ ข …

Continue reading

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading