Author's posts

ขอนำเสนอ Banoffee แสนอร่อย

เที่ยง ๆ บ่าย ๆ ร่างกายใครต้องการของหวานบ้างเอ่ย? คณะวิ …

Continue reading

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนตุลาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน รอบวันที่ 18 ตุลาคม 2563 1. กรอกแบบ …

Continue reading

จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้จัดการร้าน Burger King จำนวน 2 รุ่น

ศูนย์บริการวิขาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ท …

Continue reading

Continue reading

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ในวันอังคารที่ 15 …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ

ประชุมคณะกรรมการอำนวยศูนย์บริการวิขาการ วันจันทร์ที่ 14 …

Continue reading

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการและผ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความส …

Continue reading

Continue reading

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโครงการประกวด Rmutr Star 2020

เตรียมความพร้อมโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 และโ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สายวิชาการ (ลูกจ้างชั่วคราว) คุณวุฒิปริญญาโท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ โรงแรม ฟูราม่า กรุ๊ป ในวันอังค …

Continue reading

Continue reading