Author's posts

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำเเหน่งอาจารย์

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนกอล์ฟระดับที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมั …

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหล …

Continue reading

แบบสำรวจผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

น้องๆ ที่มีความประสงค์อยากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ใน …

Continue reading

รับสมัครเรียนหลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป (ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

สมัครเรียนกอล์ฟ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2/2561