Author's posts

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (EPS)ทางศูนย์พิษวิทยาได้รวบรวมข้อมูลสังเขปของสารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิต

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (E …

Continue reading

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศ …

Continue reading

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง กา …

Continue reading

ขอแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1/2564 ประจำปีการศึกษา 2564 และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ขอแนะนำอาจ …

Continue reading

☎️แนะนำพี่ๆ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

☎️แนะนำพี่ๆ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาม …

Continue reading

Continue reading

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึก …

Continue reading

Continue reading

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงา …

Continue reading

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 1

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประก …

Continue reading

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร ชั้นปีที่ 2

QR Code รายวิชานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประก …

Continue reading