Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้ …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสู …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8(ค่ายวิทย์ จิตอาสา)

คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2563ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโ …

Continue reading

Continue reading