Author's posts

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการกีฬาเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสิ …

Continue reading

Continue reading

“โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร สุขภาพและความงาม”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กัญชา: อาหาร …

Continue reading

พิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณบดี คณาจารย์ร่วมทั้ง …

Continue reading

Continue reading

รับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา

🔊ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศจำนวน 1 อัตรา 🏢ด้วยค …

Continue reading

รับโอนข้าราชการจำนวน 2 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะรับโอนข้า …

Continue reading

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 “ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน”

ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 คณบดีและคณาจารย์ คณะวิทยา …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมออกบูธจำหน่ายไข่เค็มย้อมสีจากธรรมชาติ

ภาพความประทับใจ การออกบูธครั้งแรกในการจำหน่ายไข่เค็มย้อ …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิท …

Continue reading

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติกา …

Continue reading

Continue reading