Author's posts

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง การขอเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

ประกาศกรมการท่องเที่ยว วันรับสมัคร และ วันอบรม เรื่อง ก …

Continue reading

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 21 ก.พ. 62

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหล …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 27-28 เมษายน พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 (ระดับประถมศึกษา) วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ระดับมัธยมศึกษา) วันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่าน …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ตำเเหน่งอาจารย์

 ดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)ครั้งที่1/2561

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนกอล์ฟระดับที่ 1

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมั …

Continue reading

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหล …

Continue reading