Author's posts

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา …

Continue reading

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบค …

Continue reading

Continue reading

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแ …

Continue reading

Continue reading

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี” ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกา …

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยา …

Continue reading

เรียนวิทย์ฯสิ่งแวดล้อมดีอย่างไร! …

เรียนวิทย์ฯสิ่งแวดล้อมดีอย่างไร! … สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส …

Continue reading

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 2) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อร …

Continue reading

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการ …

Continue reading

Continue reading

“ความร่วมมือทางวิชาการ”

“ความร่วมมือทางวิชาการ” ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ …

Continue reading