Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8 )

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

Continue reading

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC 2023) Thaifex 2023

การแข่งขัน Thailand Ultimate Chef Challenge (TUCC 2023) …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดนครปฐม ฟรี รีบสมัครกันน๊าาา รับ 50 ท่าน เท่านั้นจ้าา

… เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรั …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 8)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ …

Continue reading

Continue reading

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย ครั้งที่ 2 (MODERN THAI CUISINE)

…ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดทำอาหารไทย …

Continue reading

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจัยทำไมต้องมีจรรยาบรรณ”

โครงการอบรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อ “นักวิจั …

Continue reading

Continue reading