Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยาย หัวข้อ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จักการอบรมการให้ความรู้ด้านก …

Continue reading

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม       

จัดบรรยายหัวข้อนำเสนอ ระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ในวั …

Continue reading

Continue reading

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพโดยวิทยากรจากภายนอก

การจัดอบรมเทคนิคการแต่งหน้าและจัดแต่งทรงผมอย่างมืออาชีพ …

Continue reading

Continue reading

  การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอก …

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญ …

Continue reading

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการ …

Continue reading

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ …

Continue reading

Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินท …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย           ในวันอังคาร …

Continue reading

Continue reading