เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)

📌คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📌มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 3)
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียนhttps://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
รอบโควตารับตรงพิเศษ (WALK IN 2)
ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถรายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
หากมีข้อสงสัย โทร. 02-441-6000 ต่อ 2630 ติดต่อในเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”

โครงการ U2T ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “โครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์”
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์ หัวหน้าโครงการฯ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆ และคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้จัดอบรมในช่วงที่ ๓ ภายใต้ “หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโค” ระหว่างวันที่ ๘–๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคม หมู่ ๙ ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

Continue reading

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”

โครงการ U2T ต.บ้านปรก จ.สมุทรสงคราม “การพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน”
ดร.ปิ่นอนงค์ ธนิกกุล หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม “การทำโยเกิร์ตน้ำมะพร้าวอ่อน และเจลลี่จากน้ำมะพร้าว” ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน และยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างระบบ แนวทางปฏิบัติ และช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเพิ่มพูนความรู้และเทคโนโลยี ด้านต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสัมมาชีพให้คนในชุมชนได้สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต

Continue reading

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”

“มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี”
ในวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍃สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
🌭สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
แบบฟอร์สมัครเข้าเรียนhttps://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8 หรือ Scan QR Code 👇🏼👇🏼

เรียนวิทย์ฯสิ่งแวดล้อมดีอย่างไร! …

เรียนวิทย์ฯสิ่งแวดล้อมดีอย่างไร! …
📌สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม
👏👏เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตารับตรงพิเศษ ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564
+++สนใจกรอกใบสมัครได้เลยนะคะ https://forms.gle/XSVgAQb99nB19KWu5
🥳🥳มาเรียนด้วยกันนะคะ #enviRMUTR 😘😘

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 2) ประจำปีการศึกษา 2565

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตารับตรงพิเศษ (Walk In 2) ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

 

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”

โครงการ U2T ต.วัดสำโรง จ.นครปฐม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์”
ดร.วิจิตรา ปล้องบรรจง หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรม “การพัฒนาศึกษากระบวนการลดการปนเปื้อนและการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะในการผลิตน้ำพริก และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์” ในระหว่างวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและยกระดับวัตถุดิบในท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์อาหารตามหมู่เลือดอย่างครบวงจร

Continue reading

“ความร่วมมือทางวิชาการ”

“ความร่วมมือทางวิชาการ”
ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.กิติยา สุเหม รองฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมประชุมหารือกับ คุณจักรพงษ์ หัตถการุณย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเลิฟด์ เอลเดอร์เฮาส์ จำกัดในการจัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี