เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี

📣เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
💜คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
❤️มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
🎓หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
มี 3 สาขาวิชา
🌱สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
💅🏼สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
🍰สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
🏡 🥰 มาเป็นครอบครัววิทยาศาสตร์กับเราน๊าาาาา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฟอร์มสมัครเรียน https://forms.gle/1p6kYeYWZUi55nbA8
โทร~ 02-441-6000 ต่อ 2630

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่มีรายชื่อสามารถยื่นเอกสารเพื่อรายงานตัวได้ตามที่อยู่ในเอกสารการประกาศ โดยรายงานตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

  ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษา บำรุงขวัญและกำลังใจให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ณ ห้องประชุม 26909 ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบโควตารับตรงพิเศษ (รอบที่ 4) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

Continue reading

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี
          ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 18 ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมราชธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมบัวสวรรค์ (1500 ที่นั่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายา

Continue reading

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ศึกษาดูงาน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
          ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย อาจารย์ปวัตร จันทร์ลาด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จัดโครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา ชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาในเรื่องเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Continue reading

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
         ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ ใจบุญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ จัดโครงการ พิธีทำบุญหน่วยงาน และสานสัมพันธ์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

Continue reading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา “ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์” ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา “ประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์” ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์และการคิดเชิงบวก

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์และการคิดเชิงบวก

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์และการคิดเชิงบวกให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้อง A411 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี
         ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร จัดโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ของสาขาวิชา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกรรมวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

Continue reading