โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่
ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่ โดยมีวิทยากรทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตรในระดับต่าง ๆ เข้าให้ความรู้ ซึ่งมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับการอบรม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันพุธ ที่ 21 ถึงวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตราการของมหาวิทยาลัยการอบรมในครั้งนี้ประชุมผ่านระบบ zoom meeting ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ยันตะ ได้รับรางวัล Best Presentation Award Section: Science and Technology

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ยันตะ ได้รับรางวัล Best Presentation Award Section: Science and Technology ภายใต้ผลงาน Enterprise Architecture framework for 4.0
Elderly Care service ในงาน The 5th National RMUTR Conference and The 2nd International RMUTR Conference

ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

สมัครที่โพสต์นี้ได้เลยค่ะ
ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
— วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
— วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
— วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
— วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น.
ขั้นตอนการสมัคร (อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของกรมอนามัย
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/cioWgB4UtX2HDNaC7
เมื่อชำระเงินแล้วให้กลับมาแจ้งชำระเงินที่ข้อ 2 ด้านล่าง ด้วยค่ะ
2. แจ้งชำระเงิน
— แจ้งชำระเงินผู้ประกอบกิจการ (550 บาท) https://forms.gle/XvWp46mzWLHDq6Rj7
— แจ้งชำระเงินผู้สัมผัสอาหาร (250 บาท) https://forms.gle/LMMGnL3CsDzdDW31A

เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่

📢📢เชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการอบรมเกณฑ์หลักสูตรมาตรฐานใหม่
📌📌วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2564
ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผ่านระบบ zoom 💻🎬
📣📣พบกับวิทยากร
รศ.จุฑามาศ พีรพัชระ, ดร.นัทธพงศ์ จึงธีรพานิช, ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา, รศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช, อาจารย์รพี ม่วงนนท์, ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด, ผศ.ดร.สมพร สุขะ และ ดร.กิติยา สุเหม

ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน

ประกาศ ศคบ. ขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน ยกระดับพื้นที่สถานการณ์ในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร พร้อมการปฏิบัติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่มใช้ 12 กรกฎาคม 2564 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร สุขะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)

Continue reading

***เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดอำเภอบางพลี***

***ประกาศด่วน***
***เรื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานระเบิดอำเภอบางพลี***
นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ทุกพื้นที่ คนใดได้รับผลกระทบ/ความเสียหายจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิด ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถส่ง #แบบฟอร์มรายงานผลกระทบและความเสียหาย #พร้อมหลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่ายความเสียหาย มายังกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรวมรวบและนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
✳️✳️ #กำหนดส่ง ไม่เกินวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
✳️✳️ ช่องทางการส่ง อีเมล sdd.rmutr2180@gmail.com
(ระบุหัวเรื่อง “รายงานผลกระทบโรงงานระเบิด”)
✳️✳️ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://drive.google.com/…/1iraIcghfegODFS9KFlQRj562IzM…

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (EPS)ทางศูนย์พิษวิทยาได้รวบรวมข้อมูลสังเขปของสารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิต

สืบเนื่องจาก เหตุการณ์ระเบิดของโรงงานผลิดเม็ดพลาสติก (EPS) ในเช้ามืดที่ผ่านมานี้ #ระเบิดกิ่งแก้ว ทางศูนย์พิษวิทยาได้รวบรวมข้อมูลสังเขปของสารเคมีหลักที่ใช้ในการผลิตมาให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันค่ะ
EPS คือ Expanded polystyrene เป็นสารเคมีที่สำคัญซึ่งใช้ในการผลิต เม็ดพลาสติก เมื่อติดไฟ จะทำให้เกิด แก๊สพิษซึ่งสามารถเข้าสู้ร่างกายได้ทาง การสูดดม และทางผิวหนัง
นอกจาก polystyrene แล้ว ยังมีสารพิษอื่นๆ เช่นสารปิโตเคมีที่ใช้เป็นตัวทำละลาย และสารพิษที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของตัวอาคารโรงงาน ยกตัวอย่างเช่น แก๊สพิษที่สามารถแทนที่อ็อกซิเจนในอาการ และแก๊สไซนาไนด์ ที่ทำให้เกิดภาวะขาดอ็อกซิเจนระดับเซลล์ เป็นต้น
ข้อควรรู้ แก๊สพิษต่างๆ เหล่านี้มีอนุภาคขนาดเล็ก ไม่สามารถใช้หน้ากากอนามัยหรือ N95 ในการป้องกันได้ ผู้ที่จำเป็นต้องเข้าไปปฏิบัติงานในจุดเกิดเหตุหรือบริเวณอันใกล้ จึงควรใส่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษแบบเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษเข้าสู่ร่างกาย
หากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พิษวิทยา ศิริราช เบอร์ 02-419-7007 (บริการตลอด 24 ชั่วโมง)
——- Please stay safe ——-
Cr. จัดทำข้อมูลโดย นพ. ณัฐมนต์ ศรีสุข

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564

ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบเงินทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 7,500 บาท ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนางสาวณัฐยาต์ ไกยวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เพื่อมีวิชาความรู้ เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔