ศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (7-11, อเมซอน, ฮั่วเซ่งฮง) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม 100 ท่าน ณ ห้องประชุมนนทรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด ด้วยศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร พ. ศ. 2561 จึงร่วมกับ บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารให้กับพนักงานในเครือ เพื่อให้ผู้สัมผัสอาหารได้ผ่านการอบรมตามกฎ กระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จําหน่ายอาหาร พ. ศ. 2561 ณ ห้อง 26909 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา
ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
สรุปโครงการบริการวิชาการ (ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2562 

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ ห่างไกล โควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 จึงมีกิจกรรมยามว่างให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง
เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมยามว่าง จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้เสริมทักษะทางด้านการพูด วิธีการพูด และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยรูปแบบการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สนใจติดต่อ 081-770-7503

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เวลา09.00-17.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ชั้น  8 ห้อง1811  และในวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2563  จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  เวลา  09.00-12.00น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารเทพนม  เมืองแมน  อาคาร  5 ชั้น  4

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
#อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด #อเมซอน #เซเว่น #ฮั่งเซ่งฮง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปตท.พระโขนง #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา พัฒนาทักษะการคิด)
เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโลกปัจจุบันนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชีววิทยา (พืช เต่าทะเล) สกัด DNA จากหอมแดง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับเต่าทะเล กิจกรรมบ้านดิน การทำ Em ball บำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน และกิจกรรมสมุนไพร เตาเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา)

คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา) วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 @สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น้องๆ จากกทม.หรือปริมณฑล เดินทางไปกับรถบัสของมหาวิทยาลัย (น้อง ๆจากระยองหรือชลบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจุดขึ้นรถต่างกัน หรือผู้ปกครองสามารถรับส่งได้ตามสะดวก)

นักเรียนทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0817707503 หรือสอบถามทาง Line:
https://line.me/ti/p/vqntH7VRJB

ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2563ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว และปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 รวม ทั้งสิ้น 1 ปี ซึ่งโครงการนี้ทำให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและสังคม และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศได้ กอปรกับการสร้างมาตรฐานอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้พิธีปิด มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และผศ.ดร.สมพร สุขะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)จัดแถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 📌ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิฒก์ อธิการบดี มอบหมายนางสาวนลินี แสงอรัญ รองอธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ภายใต้
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบงกชรัตน C ชั้น 2โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel) กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการได้
ค่าสมัคร
💰หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 800฿
💰หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 500฿

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-948-3195 อาจารย์ส้ม

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา นำพาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน และศูนย์ฝึกอบรม (ราชมงคลหัวหินเพลส) นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมค้นหาตัวเองและพบกับอาชีพในฝันมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว การโรงแรม เชฟ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวฝึกภาวะความป็นผู้นำอีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัว ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน
ได้เสริมกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ราชมงคลหัวหินเพลส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทำวีลล์แชร์เพื่อสัตว์พิการซึ่งได้มอบกับผู้ที่ต้องการดูแลสัตว์พิการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอีกอย่างคือทำไข่เค็มบริจาคให้ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำท่วม
โดยส่งให้ผู้ประสานงานนำส่งต่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ต.แจละแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ดร.ฟ้าใส สามารถ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม  2562   ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จำนวน 30 ท่าน ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!! 

ลงทะเบียนโดยสแกน QR code ด้านล่าง หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/edit

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 081-7707503

 

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

 


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

https://www.facebook.com/SCIENCE.RMUTR/?ref=br_rs