ศูนย์บริการวิชาการ

สรุปโครงการบริการวิชาการ (ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์) ปีการศึกษา 2562 

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ได้จัดโครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)
เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เรียนรู้ได้ ห่างไกล โควิด 19 ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 จึงมีกิจกรรมยามว่างให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง
เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 เพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมยามว่าง จึงได้จัดโครงการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวเพื่อพัฒนาตนเอง นอกจากนี้เสริมทักษะทางด้านการพูด วิธีการพูด และให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันด้วย โดยรูปแบบการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบออนไลน์ โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
สนใจติดต่อ 081-770-7503

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563เวลา09.00-17.00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ชั้น  8 ห้อง1811  และในวันอาทิตย์ที่  22  มีนาคม  2563  จัดอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สัมผัสอาหาร  เวลา  09.00-12.00น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล(อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ)  อาคารเทพนม  เมืองแมน  อาคาร  5 ชั้น  4

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
#อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด 

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด #อเมซอน #เซเว่น #ฮั่งเซ่งฮง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปตท.พระโขนง #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) #เดอะพิซซ่า #สเวนเซ่นส์ #ซิซเล่อร์ #เดอะคอฟฟี่คลับ #แดรี่ควีน
ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล #อบรมสุขาภิบาลอาหาร #ผู้สัมผัสอาหาร

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน และรักษาฝั่ง สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  (ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา พัฒนาทักษะการคิด)
เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับนักเรียน เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับโลกปัจจุบันนักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ชีววิทยา (พืช เต่าทะเล) สกัด DNA จากหอมแดง นอกจากนี้นักเรียนยังได้ทำกิจกรรมจิตอาสากับเต่าทะเล กิจกรรมบ้านดิน การทำ Em ball บำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะอินทรีย์โดยไส้เดือน และกิจกรรมสมุนไพร เตาเผาถ่านและน้ำส้มควันไม้

ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา)

คณะวิทย์ศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
>>ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมและมัธยมที่สนใจเข้าค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8
(ค่ายวิทย์ จิตอาสา) วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 @สัตหีบ จังหวัดชลบุรี

น้องๆ จากกทม.หรือปริมณฑล เดินทางไปกับรถบัสของมหาวิทยาลัย (น้อง ๆจากระยองหรือชลบุรีติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ เนื่องจากจุดขึ้นรถต่างกัน หรือผู้ปกครองสามารถรับส่งได้ตามสะดวก)

นักเรียนทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0817707503 หรือสอบถามทาง Line:
https://line.me/ti/p/vqntH7VRJB

ศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 18 มกราคม 2563ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจัดแถลงข่าวและปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดแถลงข่าว และปิดโครงการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 รวม ทั้งสิ้น 1 ปี ซึ่งโครงการนี้ทำให้มีมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคคล ผู้ประกอบการ สามารถใช้ ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการ สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการและสังคม และจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับประเทศได้ กอปรกับการสร้างมาตรฐานอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับ บริบทของประเทศไทยและมีความเป็นสากล เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ และเป็นการขยายผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้พิธีปิด มี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ และผศ.ดร.สมพร สุขะ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

แถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)จัดแถลงข่าวสรุปผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 📌ในวันอังคาร ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหารเมื่อวันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมนำเสนอผลการดำเนินการจัดทำเครื่องมือการประเมิน สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิฒก์ อธิการบดี มอบหมายนางสาวนลินี แสงอรัญ รองอธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ภายใต้
โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอาหาร ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องบงกชรัตน C ชั้น 2โรงแรมรอยัลริเวอร์ (The Royal River Hotel) กรุงเทพมหานคร

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62

โครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562  โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่1/62 เนื่องจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโครงการนี้มีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ต้องเข้ารับการอบรมทุกคน เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีผศ.ดร.กฤชนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอเชิญอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมอย่างถูกต้อง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อใช้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการได้
ค่าสมัคร
💰หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ 800฿
💰หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร 500฿

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-948-3195 อาจารย์ส้ม

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จัดโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ภายใต้ตอน ค่ายวิทย์ จิตอาสา นำพาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน และศูนย์ฝึกอบรม (ราชมงคลหัวหินเพลส) นักเรียนที่เข้าค่ายจะได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมค้นหาตัวเองและพบกับอาชีพในฝันมากมายหลากหลายอาชีพ อาทิ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ นักข่าว การโรงแรม เชฟ ฝึกการเป็นผู้ประกาศข่าวฝึกภาวะความป็นผู้นำอีกทั้งได้ทำกิจกรรมจิตอาสาภายใต้บรรยากาศร่มรื่น หาดส่วนตัว ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา

โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 7 ภายใต้ค่ายวิทย์จิตอาสา จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2562 สำหรับนักเรียนมัธยม ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน
ได้เสริมกิจกรรมจิตอาสาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ราชมงคลหัวหินเพลส อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมทำวีลล์แชร์เพื่อสัตว์พิการซึ่งได้มอบกับผู้ที่ต้องการดูแลสัตว์พิการเรียบร้อยแล้ว

กิจกรรมอีกอย่างคือทำไข่เค็มบริจาคให้ผู้ประสบภัยจังหวัดอุบลราชธานี หลังน้ำท่วม
โดยส่งให้ผู้ประสานงานนำส่งต่อผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ต.แจละแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ในวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ภายใต้โครงการ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่น อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี (ดร.ฟ้าใส สามารถ) มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม  2562   ณ ชื่นวาริน รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการ“ทดสอบสมรรถภาพผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี จำนวน 30 ท่าน ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร“อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ” สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ต้องดูแลใส่ใจผู้สูงอายุ จำนวน 15 ท่าน ในการทำอาหาร 3 เมนู คืออาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ภายในหนึ่งวัน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจโปรดสอบถาม 02-441-6000 ต่อ 2630

อบรมหลักสูตรการบูรณาการระบบมาตรฐานสากล ISO9001, ISO14001 และ ISO45001 สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!! 

ลงทะเบียนโดยสแกน QR code ด้านล่าง หรือสมัครผ่านทางอีเมล SciProjectRMUTR@gmail.com   

ลิ้งค์ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/1QyErd2ihGuH4zxrcqSD7DrPK_YOvCqXxR-x7-y3PvBI/edit

***ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/คน (2 ท่านขึ้นไปต่อบริษัทลดเหลือ 1,000 บาท/ท่าน)***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 441 6000 ต่อ 2630 หรือ 081-7707503

 

หลักสูตรกีฬากอล์ฟ สำหรับบุคคลทั่วไป 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก !!!

 


สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

https://www.facebook.com/SCIENCE.RMUTR/?ref=br_rs