ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

สมัครที่โพสต์นี้ได้เลยค่ะ
ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร
— วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
— วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
— วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.
หลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
— วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.30 น.
ขั้นตอนการสมัคร (อบรม Online ผ่านโปรแกรม Zoom) โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ของกรมอนามัย
1. กรอกใบสมัคร https://forms.gle/cioWgB4UtX2HDNaC7
เมื่อชำระเงินแล้วให้กลับมาแจ้งชำระเงินที่ข้อ 2 ด้านล่าง ด้วยค่ะ
2. แจ้งชำระเงิน
— แจ้งชำระเงินผู้ประกอบกิจการ (550 บาท) https://forms.gle/XvWp46mzWLHDq6Rj7
— แจ้งชำระเงินผู้สัมผัสอาหาร (250 บาท) https://forms.gle/LMMGnL3CsDzdDW31A