ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ยันตะ ได้รับรางวัล Best Presentation Award Section: Science and Technology

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิมล ยันตะ ได้รับรางวัล Best Presentation Award Section: Science and Technology ภายใต้ผลงาน Enterprise Architecture framework for 4.0
Elderly Care service ในงาน The 5th National RMUTR Conference and The 2nd International RMUTR Conference