Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร บริษัท บิซิเนสเซอร์วิสเซสอัลไลแอนซ์ จำกัด

ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563   ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาส …

Continue reading

โครงการบริการวิชาการออนไลน์​ “ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9” (ตอนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์)

วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Continue reading

Continue reading

โครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

#กิจกรรมดีๆเพื่อน้อง เนื่องจากช่วงนี้นักเรียนต้องอยู่บ้ …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสู …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารให้กับพนักงานในเครือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ให้กับพนักงานในเครือบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั …

Continue reading

จัดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6

วันที่ 31 มกราคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์แ …

Continue reading

Continue reading