Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัคร หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

สมัครที่โพสต์นี้ได้เลยค่ะ ตารางการอบรมและขั้นตอนการสมัค …

Continue reading

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร

การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2 …

Continue reading

*ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 2564 (เนื่องจากผู้สมัครไม่เพียงพอในการเปิดอบรม)

**ประกาศเลื่อนการอบรมทุกหลักสูตรเป็นวันที่ 27 มีนาคม 25 …

Continue reading

ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ร่วมกับชุมชนสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก

การดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพื่ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 คณ …

Continue reading

Continue reading

“โครงการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร”ห้กับบริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟุ้ดเชน จำกัด (CPF restaurant and food chain co.,ltd) จำนวน 2 รุ่น

วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่ายส่งเสร …

Continue reading

Continue reading

เปิดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนธันวาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ปิ่นอนงค์ 086-346-6615 1. กรอกใบสม …

Continue reading

จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิท …

Continue reading

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563

วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการคณะวิท …

Continue reading

Continue reading