Category: งานศูนย์บริการวิชาการ

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ให้กับผู้สัมผัสอาหารในจังหวัดนครปฐม ฟรี รีบสมัครกันน๊าาา รับ 50 ท่าน เท่านั้นจ้าา

… เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรั …

Continue reading

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์และการคิดเชิงบวก

โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านทักษะปฏิบัติการฟิสิกส์ …

Continue reading

Continue reading

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ค่ายวิทย์ จิตอาสา” ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 “ค่าย …

Continue reading

Continue reading

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12

ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 ค่ายวิทย์จิ …

Continue reading

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับ “คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดราคาในการจัดอบรมและประเมินผลความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร กรุงเทพมหานคร จากสำนักงานกองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ “คณ …

Continue reading

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

การอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิ …

Continue reading

Continue reading

จัดหลักสูตรการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยในการดำเนินชีวิตได้ด้วยตัวเองสำหรับผู้สูงวัยในยุคปัจจุบัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร …

Continue reading

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์

ขั้นตอนการส่งตัวอย่างวิเคราะห์ ศูนย์บริการวิชาการประจำค …

Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการวิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่าง

ศูนย์บริการวิชาการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริกา …

Continue reading