Category: กิจกรรมของคณะ

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการ …

Continue reading

Continue reading

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพันธ์บุคลากรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

พิธีทำบุญคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโครงการสานสัมพัน …

Continue reading

Continue reading

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธาน …

Continue reading

Continue reading

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4/2565 …

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจัดการน้ำเสีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ MOU กับองค์การจ …

Continue reading

Continue reading

กิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023

กิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023           ในวันพุธที่ 30 …

Continue reading

Continue reading

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ขยายเวลารับสมัคร กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ “ลับส …

Continue reading

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหรับงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการอบรมการใช้ Google Form และ Google Classroom สำหร …

Continue reading

Continue reading

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 ……….

พบกับกิจกรรมเปิดบ้าน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 . …

Continue reading

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานบริการสำนักงานแบบออนไล …

Continue reading

Continue reading