Category: กิจกรรมของคณะ

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ในวัน …

Continue reading

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะวิทยา …

Continue reading

Continue reading

โครงการไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน …

Continue reading

Continue reading

ขอนำเสนอ Banoffee แสนอร่อย

เที่ยง ๆ บ่าย ๆ ร่างกายใครต้องการของหวานบ้างเอ่ย? คณะวิ …

Continue reading

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RMUTR.

Midterm 1-2563 at Faculty of Science and Technology, RM …

Continue reading

Continue reading

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19

หน้ากากอนามัยต้านภัย COVID-19 สำหรับหน่วยงานใดหรือบุคลา …

Continue reading

Continue reading

โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล Covid-19

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ห่างไกล C …

Continue reading

Big Cleaning Day ห่างไกลไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์พร้อ …

Continue reading

Continue reading

จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากอนามัย พร้อมวิธีการทำเจลล้างมือ

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 🏢คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มห …

Continue reading

Continue reading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา พัฒนา มทร.

วันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563   เวลา13.00-16.30น. คณะวิทยาศ …

Continue reading

Continue reading