Category: กิจกรรมของคณะ

โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565   

โครงการประกวดดาวเดือนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565      …

Continue reading

Continue reading

โครงการสืบสานพระราชปณิธาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565  นำโดยอาจารย์ ดร.ยุทธน …

Continue reading

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห …

Continue reading

Continue reading

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565

ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2565 …

Continue reading

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เมดพาร์ค พระราม 4 กรุงเทพฯ

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ โรงพยาบาล เ …

Continue reading

Continue reading

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2464 (รอบ 12 เดือน)

การตรวจติดตามการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ …

Continue reading

Continue reading

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ในวัน …

Continue reading

Continue reading

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1

การเตรียมความพร้อม การประกวดแข่งขันอาหารไทยสำหรับนักศึก …

Continue reading

Continue reading

โครงการวิทย์อนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน ประจำปีการศึกษา 2565   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช …

Continue reading

Continue reading

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ห …

Continue reading

Continue reading